Honorarer og tilskud

Kiropraktorerne på RygCenter Hillerød har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring. Hvilket betyder, at alle vores patienter modtager økonomisk tilskud. Dette gælder for både henviste og ikke henviste henvendelser. Husk dit sygesikringsbevis, da dette er dokumentation for, at du kan modtage tilskud.

Se priser for kiropraktisk behandling pr. 1. oktober 2021 -> her

Priser for fysioterapeutisk behandling pr. 1. oktober 2021:

Første konsultation 373,07 kr
Efterfølgende konsultationer 322,64 kr


Tilskud fra ”Danmark”

Sygeforsikringen Danmark giver alle medlemmer tilskud til kiropraktisk behandling. Klik ind på www.danmark.dk for mere information og takster. Klinikken kan sende dine regninger elektronisk til Sygeforsikring Danmark.

Tjek om du har en forsikringsordning

De fleste sundhedsforsikringer samt fritids- og ulykkeforsikringer dækker udgifter til behandling. Nogle er tidsbegrænset og andre betaler et bestemt antal konsultationer årligt. Kontakt dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger.

Virksomhedsordning

Gennem en virksomhedsordning med klinikken har du mulighed for, at kunne trække udgifterne til behandling fra, som en driftsudgift. Kontakt klinikken for yderligere information.
Se gældende regler hos Dansk Kiropraktor Forening. Link: Virksomhedsordning

Særligt tilskud til pensionister med helbredskort(tidligere medicinkort)

Pensionister med et helbredskort kan modtage et særligt tilskud fra kommunen på 85 % af udgifterne til behandlingen. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information.

Patientinformation

Håndtering af personfølsomme data

Journalisering er et lovkrav for at vi kan tilbyde behandling, hvorfor vi her på klinikken opbevarer dine personfølsomme data og helbredsoplysninger. Vi behandler og opbevarer kun oplysninger som er af betydning og relevante for dit behandlingsforløb.

Person-og helbredsoplysninger opbevares kun så længe lovgivningen kræver det og opbevares aflåst i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning.

Vi videregiver ikke personoplysninger til f.eks. praktiserende læge, sygehus eller forsikringsselskaber, medmindre du har givet os samtykke til det. Ligeledes indsamler vi kun de oplysninger du selv giver os, sender til os eller giver samtykke til vi må indhente.

Krav om indsigt og klagemuligheder

Som patient har du altid ret til at få indsigt i din journal og få en kopi. Vi fremsender journaler og epikriser til din egen læge eller anden relevant behandler, hvis der er behov for at videregive oplysninger om din behandling hos os, såfremt du har givet os samtykke.

Når du modtager behandling hos en autoriseret behandler (f.eks. læge, kiropraktor eller fysioterapeut) er du berettiget behandling af eventuelle klager eller erstatningskrav. Ønsker du at klage over en behandling, skal du henvende dig hos Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk og ønsker du at søge om erstatning skal du rette henvendelse til Patienterstatningen på https://pebl.dk/.

Sker der en utilsigtet hændelse i forbindelse med din behandling i klinikken, er vi ansvarlige for at indberette dette hos Styrelsen for Patientsikkerhed samt at informere dig om dine muligheder for indberetning på www.dpsd.dk.


Du er altid velkommen til at henvende dig hos sekretæren eller din behandler ved spørgsmål eller hjælp til en klage.Copyright (c) RygCenter Hillerød 2012. All rights reserved.