FIRMAORDNING


Tilbud til virksomheder og deres medarbejdere om effektiv forebyggelse, hurtig behandling og grundig genoptræning, der hermed kan resultere i økonomiske fordele.

Vi tilbyder således løsninger inden for medarbejdertrivsel, som kan medvirke til at reducere samt forkorte sygefravær.

Vores målsætning er, at forhindre nedslidning af bevægeapparatet gennem et behandlingsforløb, der motiverer den enkelte medarbejder til selv at gøre en aktiv forebyggende indsats - både på arbejdspladsen og i fritiden. Hermed får den enkelte medarbejder indsigt i eget helbred og sundhed.

Besvær med bevægeapparatet er et meget almindeligt symptom, og er en særdeles hyppig årsag til sygefravær i mange virksomheder. De hyppigste helbredsproblemer er smerter fra muskler, led, sener og nerver. Omfanget af besvær er stadig stigende trods massiv ergonomisk indsats inden for arbejdsmiljøet. Dette peger på, at lidelsernes årsager må findes i et sammenspil mellem påvirkninger på arbejdspladsen samt livsstilsbetingede årsager.

Det er derfor relevant for den enkelte virksomhed at rette fokus på, hvordan medarbejdernes gener kan reduceres, og hermed sænke forekomsten af sygefravær.

Kiropraktisk behandling og forebyggende indsatser kan tilsammen effektivt bidrage til at reducere fysiske gener.

Gennem en kiropraktorordning kan private virksomheder tilbyde medarbejderne en fuldt fradragsberettiget behandling. Således bliver medarbejderen ikke beskattet af behandlingerne selvom arbejdsgiveren betaler. Behandlingerne er ligeledes fradragsberettiget for selvstændige erhvervsdrivende, som kan trække udgifterne fra som en driftsudgift.

Det er enkelt at få adgang til kiropraktorordningen. Den enkelte medarbejder kan frit kontakte klinikken.

Klinikken kan tilbyde et helstøbt tværfaglig behandlingskoncept. Der tilbydes undersøgelse og behandling samme dag der rettes henvendelse, hvilket indebærer at den enkelte medarbejder, hurtigt kan komme i behandling, før dette udvikler sig til længere sygefravær.

Vi står naturligvis til rådighed med supplerende information og rådgivning om kiropraktorordningen ved telefonisk henvendelse eller personlig samtale.