TILBAGEVENDENDE OG LANGVARIGE RYG- ELLER NAKKE PROBLEMER 

 
Dette behandlingsprogram henvender sig til dig med tilbagevendende og langvarige smerter fra ryg og nakke. Forløbet henvender sig særligt til patienter med:
 
        * Uafklarede tilstande
        * Slidgigt
        * Nuværende eller tidligere diskusprolaps
 
RygCenter Hillerød tilbyder en tværfaglig behandlingsindsats, der involverer både kiropraktor, fysioterapeut og efter behov din egen læge.
Behandlingsforløb kræver en aktiv deltagelse i 2-3 gange ugentligt over 12 uger og kan bestå af følgende tiltag:
 
        * Kiropraktisk specialundersøgelse ud fra veldokumenteret ryg- og/eller nakkejournal
        * Indhentning og vurdering af tidligere journalmateriale og undersøgelser
        * Ved behov involveres egen læge f.eks. vedr. supplerende medicinsk behandling eller 
            håndtering af sygefravær
        * Ved behov iværksættes billeddiagnostisk røntgenundersøgelse og vurdering
        * Findes indikation anbefales henvisning til MR scanning
        * Fysioterapeutisk funktionsundersøgelse. Testning af nuværende status med henblik
           på træning og forebyggelse
        * Individuelt tilpasset træningsprogram udarbejdet tværfagligt af kiropraktor og fysioterapeut
        * Superviseret træning, der løbende kontrolleres og justeres
        * Målrettet specialtræning. (Typisk en kombination af øvelser på gulv +/- bold og træning i     
           specialudstyr)
        * Tilbud om deltagelse på holdtræning
        * Afsluttende undersøgelse, testning og status
        * Evaluering og fremtidig indsatsområder
        * Med samtykke tilbagemelding til egen læge
 
Vær opmærksom på om du er dækket af en sundhedsforsikring enten privat eller gennem dit arbejde. De fleste sundhedsforsikringer yder nemlig fuldt eller delvist tilskud til dette specialiserede behandlingsforløb.
 
Kontakt RygCenter Hillerøds fysioterapeut eller kiorpraktor for yderligere information.
 
Copyright (c) RygCenter Hillerød 2012. All rights reserved.