Akupunktur på et naturvidenskabeligt grundlag

Klinikken er en af de første i landet til at integrere akupunktur og kiropraktik. Denne kombination supplerer hinanden yderst effektivt. Kiropraktiske håndgreb genskaber normal bevægelse omkring led, mens akupunkturen virker smertelindrende på især muskler. Som kiropraktor og specialist i behandling af problemer i bevægeapparatets muskler og led er akupunkturen et glimrende supplement til den øvrige behandling. Derfor anvendes behandlingsmetoden her på klinikken også kun inden for netop det kiropraktiske specialområde. Denne tilgang til akupunkturen understøtter herved behandlingen af led og muskler. Den naturvidenskabelige forklaringsmodel bruger begreber i anatomien, fysiologien og sygdomslæren, som man som kiropraktor allerede er meget grundigt uddannet inden for. Dette giver dig som patient sikkerhed for, at du er i trygge hænder.

HVORDAN BRUGES AKUPUNKTUREN PÅ KLINIKKEN?

Akupunkturen kan være et supplement til den kiropraktiske ledbehandling eller den udføres som eneste behandlingsform.

Det er det enkelte problem, der afgør fremgangsmåden. På klinikken anvendes udelukkende triggerpunktakupunktur. Et triggerpunkt er et afgrænset ømt område i en muskel eller bindevævet omkring en muskel.

Det er placeret det samme sted på kroppen hos alle mennesker, og kan være mere eller mindre aktivt eller latent. Ved tryk med en finger i punktet fremkaldes lokal smerte med et særligt udstrålingsmønster andre steder hen i kroppen, der er kendetegnet for netop dette punkt. Et aktivt triggerpunkt skaber stivhed og forkortelse af muskulaturen, der herved bliver svækket.

Dette er med til at begrænse de nærliggende leds bevægelighed, og kan være med til at skabe en ”ond cirkel”. Triggerpunkter kan opstå ved forskellige overbelastninger eller direkte traumer på muskler og sener.

Det kan være ensidige gentagne bevægelser, gennem statiske arbejdsstillinger eller ved længere perioder med fysisk og psykisk stress.

HVAD ER AKUPUNKTUR?

Akupunktur har været kendt i Kina i mere end 3-4000 år. Det er en behandlingsform, der har sine rødder i traditionel kinesisk medicin, og til stadighed viser teknikken resultater som er overraskende og svære at forklare.

Ved indstik af nåle i særligt lokaliseret akupunkturpunkter kan forebygges og behandles sygdomme. Især som smertebehandling er metoden effektiv. En kombination af akupunktur og kiropraktik supplerer hinanden fortrinligt.

Akupunkturen reducerer smerterne og kiropraktikken afhjælper årsagen til problemets opståen. Ordet akupunktur er latinsk, og sammensat af de to ord ”acus” og ”puncture”, som betyder henholdsvis nål og at stikke.

HVILKE LIDELSER ER AKUPUNKTUR EFFEKTIV BEHANDLING IMOD?

Resultaterne af de sidste 15 års forskning har vist, at akupunktur kan benyttes med god effekt, som især smerte reducerende behandling overfor lidelser i bevægeapparatets muskler og led samt migræner og hovedpiner.

Akupunktur er ikke en mirakel metode, og teknikken har sine begrænsninger som alle andre behandlingsformer.

WHO/ World Health Organisation anbefaler akupunktur som effektiv behandling overfor en række lidelser, men her på klinikken vil kun behandles med akupunktur, hvor det vurderes som et godt supplement til øvrig behandling. Inden anvendelsen af akupunkturen vil grundig undersøgelse sikre, at din tilstand ikke har alvorligere baggrund, som akupunkturen ikke kan behandle.

Dette kan udelukkes ved f.eks. røntgen fotografering af leddet eller ultralydsscanning af musklerne, hvis dette findes nødvendigt. Overordnet kan opstilles følgende lidelser som effektivt bliver behandlet med akupunktur i klinikken.

Muskel og led lidelser: f.eks. akutte eller kroniske overbelastning eller slidgigtbetinget tilstande.- Kæbeledssmerter. Opstår ofte i relation til bidefunktionen eller skæren tænder om natten. Ses hyppigt i kombination med stress, træthed eller spændingshovedpiner.

  • Ansigstsmerter. Kan være uspecifikke eller kendte som trigeminusneuralgier. Her kan ses overraskende gode resultater. Behandlingsformen bør afprøves 3-5 gange for at afvente resultat.
  • Nakkesmerter. Triggerpunksbehandling lokalt samt i skuldernakkeågets muskler i kombination med kiropraktisk manipulation er yderst effektivt i mod f.eks. hold i nakken, piskesmeld problemer eller slidgigt.
  • Skuldresmerter. Akupunkturen er glimrende til at bryde den ”onde” smertecirkel, der ofte er med til at fastholde problemets tilstand. Herved kan indsættes med opfølgende kiropraktisk behandling af leddet og omkring liggende muskulatur.
  • Albuesmerter f.eks. tennisalbue eller golfalbue har akupunkturen en veldokumenteret effekt på de infammatoriske processer omkring muskeltilhæftningerne. Triggerpunktsbehandling i involverede muskulatur forhindrer sammentrækning og forkortning.
  • Håndledsmerter. Ofte arbejdsrelateret. Kan smertelindre f.eks. seneskedehinde betændelser eller andre overbelastningsskader med god effekt.
  • Lænderyg smerter. Akupunktur er yderst effektivt til smertelindring. Især overfor muskulære lændesmerter. Er et glimrende supplement til efterfølgende kiropraktisk manipulation af led.
  • Hoftesmerter. Lokale hoftesmerter eller lyskensmerter i relation til sport kan afhjælpes.
  • Knæsmerter. Kan smertelindre alvorligere lidelser som korsbåndsskader eller muskulære slidgigtsgener omkring knæene.
  • Ankelsmerter. F.eks. sportsskader og lokale hævelser er akupunkturen effektiv behandling.

Neurologiske lidelser: 

Hovedpiner f.eks. spændingshovedpiner i relation til arbejde eller stressbetinget. Hovedpiner er en af de hyppigste årsager til brug af akupunktur. Behandlingen er hovedpinepillers effekt overlegen i forhold til holdbarhed og bivirkninger.Migræner.

Hos mellem 70-80 % af patienterne kan hyppigheden af anfald og sværhedsgraden reduceres væsentligt.Svimmelhed. Alvorlige tilstande skal udelukkes. Kan være betinget af lokale muskelspændinger og ledstivhed i nakke og skulderområdet.

Eller være opstået af en forstyrret balancesans i ørene.

Akupunktur og kiropraktisk behandling kan kombineres med særlige øvelser for at få normal balancesans igen.

AKUPUNKTUR LINDRER SPORTSSKADER

Idrætsskader er en af de hyppigst forekommende årsager til fritidsulykker hos børn og voksne. På klinikken har vi gode erfaringer med behandling af sportsskader. Og akupunktur er en effektiv genvej til at forkorte skadesperioden og lindring af generne. Da flere end 750.000 danskere kommer til skade om året, ser vi her på klinikken et stigende antal idrætsudøvere med denne type af problemer. Typisk er det aktiviteter inden for fodbold, håndbold, løb og badminton at skaderne forekommer. Skaderne omfatter lige fra akutte traumer som forstuvninger, fibersprængninger og lyskenskader, til overbelastningsskader omkring skuldre, tennisalbue, skinnebensbetændelse eller løberknæ. Akupunkturen er en effektiv behandlingsmetode, da man kan opnå en smertelindrende effekt. Under behandlingen stimulerer man nemlig kroppen til at producere hormonet endofin, der virker beroligende og smertestillende. Fordelen er således, at man ikke behøver at benytte sig af smertestillende piller, der har kendte bivirkning som maveproblemer og kvalme.

HVILKE SYGDOMME BEHANDLES IKKE?

Kræftsygdomme, infektioner, mavetarmproblemer, synsforstyrrelser, sukkersyge m.m. Ring til klinikken hvis du er i tvivl, så får du hurtig afklaring.
 

HVAD SKER DER UNDER AKUPUNKTUR BEHANDLING?

Under din første konsultation på klinikken vil din sygehistorie fortælle, om akupunktur vil være at anbefale som supplerende behandling. Hvis dette besluttes i fællesskab, indsættes akupunktur nåle i bestemte punkter på kroppen, som har relation til din aktuelle lidelse. Der vil ske en stimulation af nålene ved at de kortvarig drejes i 5-10 sekunder. Efter 5 – 20 minutter vil nålene uden smerte provokation blive fjernet.
 

HVORDAN PÅVIRKER AKUPUNKTUREN PÅ KROPPEN?

Akupunktur har en smertestillende effekt på kroppen. Hvis man oplever lokale smerter, vil disse signaler blive sendt via såkaldte C fibre i det perifere nervesystem til rygmarven. Herfra vil de ved en omkobling blive sendt videre til hjernen, der vil registrere signalet som smerte. Når der sættes en akupunkturnål i et akupunktur punkt, vil dette påvirke en såkaldt A-delta nervefiber, som vil sende hæmmende signaler ind det samme sted i rygmarven som smerten kom ind. Ved akupunkturen sættes der altså en proces i gang, som skaber en blokering af de indkomne smerte signaler, og det er forklaringen på at akupunktur er effektivt i behandling af smertetilstande i bevægeapparatets muskler og led.

HVEM BRUGER AKUPUNKTUR

Cirka 2000 eller 60 % af de praktiserende læger i Danmark anvender akupunktur under deres daglige konsultationer. Ganske få kiropraktorer har integreret behandlingen, men vi er som nogle af de først i landet valgt at benytte metoden som supplement til den øvrige kiropraktiske behandling. Inden for det seneste år har 5,4 % af Danmarks befolkning benyttet sig af akupunktur. Den typiske bruger er kvinde på mellem 25-64 år, og bosat i Region Hovedstaden.

AKUPUNKTURS HISTORIE

Akupunkturen er en behandlingsmetode, som er udviklet gennem flere år tusinder. Fund i arkæologiske udgravninger har påvist, at mennesket tilbage i stenalderen praktiserede en slags akupunktur. Dette blev udført med akupunkturnåle af ben eller sten. Et bemærkelsesværdigt fund har også været, da man fandt et oldtidsfund af en velbevaret mand i en isgletcher. Han havde tatoveret anmærkninger, som vi i dag kender, som akupunkturpunkter for lidelser, som det senere efter grundig undersøgelse viste sig at han faktisk fejlede. 
 
Behandlingsmetoden er for første gang nedskrevet og sat i egentlig behandlingssystem i ”Den gule kejsers lærebog”. Bogen er en af de ældste skrifter om traditionel medicin, som vi kender i dag. 
 
Akupunkturen blev første gang kendt i Europa i moderne tid omkring 1800-tallet. Det skete blandt andet via franske missionærer, der var udsendt til Kina. Men først i 1930erne blev metoden anvendt som behandlingsform af blandt andet franskmanden Soulie de Morant Georges, der havde tillært sig dette under rejser i Kina. Han udgav flere bøger om emnet, og var en af de mest markante pionærer på området. I Danmark blev der i 1689 skrevet en disputats af danskeren Johann Eichel. 
 
Akupunkturen fik sit store gennembrud i Danmark omkring 1970erne, da danske læger begyndte at rejse til Kina for at se nærmere på behandlingsmetodens efterhånden succesrige ry. Her fik de set hvordan de kinesiske læger integrerede vestlig og traditionel kinesisk medicin og akupunktur på en yderst effektiv måde. I 1974 blev Dans Medicinsk Selskab for Akupunktur stiftet, som en faglig forening med intern uddannelse for læger, tandlæger og dyrlæger med interesse i akupunktur. Senere er opblomstret et utal af alternative akupunkturskoler, der alle tager udgangspunkt i traditionel kinesisk tankegang. Men i de senere år, er der blevet forsket meget inden for området. Man er begyndt at kunne forklare akupunkturens gavnlige effekt gennem naturvidenskabelige forklaringsmodeller, som giver mere mening i forhold til vores mere moderne opfattelse. Med baggrund i denne forskning har den meget internationale anerkendte Overlæge med speciale i akupunktur Palle Rosted, været initiativtager til uddannelsen
 
”Akupunktur på et naturvidenskabeligt grundlag”. Uddannelsen er tidligere gennemført af mange praktiserende læger, og i efteråret 2007 er kiropraktorerne begyndt at efteruddanne sig i akupunktur.
 
 

HVORDAN ADSKILLER DEN NATURVIDENSKABELIGE OPFATTELSE AF AKUPUNKTUREN SIG FRA DEN KINESISKE?

De første kinesiske akupunktører var fantastiske til at observere, og de forstod at sætte disse observationer ind i en praktisk forklaringsmodel, der på dette tidspunkt gav god mening. De fleste alternative behandlere bruger den dag i dag denne forklaringsmodel, og opnår bemærkelsesværdige gode resultater. De benytter sig af teorier om f.eks. De Fem Elementer, energibaner, meridianer, De-qui og Yin og Yang, der alle er koncepter der er svære, at passe ind i en moderne, vestlig videnskabelig tankegang. Derfor har flere forskere gennem de seneste 35 år, forsøgt at forklare akupunkturen ud fra en naturvidenskabelig synsvinkel. 
 
Hvordan akupunkturen helt fungere er på nuværende tidspunkt ikke helt klarlagt. Men resultaterne af de sidste 10-15 års videnskabelige forskning har dog givet os nok information til, at vi delvist kan forklare de større virkemekanismer. 
 
Lad os se lidt på den antikke kinesiske opfattelse, hvor der omtales meridian baner, der løber gennem hele kroppen. I disse kanaler mener man at der strømmer livsenergien kaldet Qi. Denne energi er vital for alt liv og balance i kroppen, både lokalt men også som helhed. Hvis der sker en blokering af energien i disse meridian baner, kommer kroppen ud af balance og patienten svækkes og bliver modtagelig overfor sygdom. Akupunkturpunkter er placeret i forbindelse med disse meridian baner, og kan ved nåleindstik stimulere til at energien igen kan strømme igennem kroppen og herved skabe helbredelse. 
 
Disse hypoteser og teorier giver ikke mening i et moderne verdensbillede, så lad os prøve at forstå hvorfor de oldgamle kinesere skabte disse teorier ud fra hvad vi ved om akupunkturen til dato. 
 
Et triggerpunkt er et veldefineret område beliggende oftest i muskler. Karakteristisk for et triggerpunkt er, at det ved stimulation som f.eks. tryk, vil skabe en udstråling af smerte som er helt unikt for netop dette punkt. F.eks. ved tryk i et særligt triggerpunkt placeret i en bestemt skulder muskel, vil fremkalde en bestemt beliggende udstrålende smerte fornemmelse ud i armen til lillefingeren. På alle patienter med et såkaldt aktivt triggerpunkt vil man kunne fremkalde denne udstråling. Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at denne udstrålende smerte forløber præcist i samme områder som meridianerne. Faktisk er 71 % af alle kendte triggerpunkter beliggende i relation til disse meridianer. Det er måske derfor, at man fra gammel tid opfattede dette som energi kanaler og opkaldte dem meridianer. Vi kan endnu ikke forklare fænomenet Qi energi, men det er sandsynligt, at man på daværende tidspunkt opfattede den udstrålende fornemmelse, som energi, der blev transporteret i de såkaldte meridianer.
 
Den traditionelle kinesiske tankegang adskiller sig altså helt tydeligt fra den vestlige verdens naturvidenskabelige opfattelse. Den virker gammeldags og giver ikke mening i et moderne samfund. Det er dog væsentligt at understrege, at de på genial vis har udviklet en behandlingsform, der er yderst effektiv. Det kan ikke diskuteres. De grundlæggende virkemekanismer er bare helt forskellige.
 

HVORDAN KAN AKUPUNKTUREN MÆRKES?

Ofte vil der ske en smerte reduktion allerede lige efter første behandling. Ved indstik af den meget tynde akupunkturnål vil man i nogle tilfælde mærke at det gør kortvarigt ondt. Herefter mærkes en let snurrende eller varm fornemmelse, der ikke gør ondt. Nålene sidder typisk 2-10 minutter, hvorefter de smertefrit fjernes. Efterfølgende vil man føle sig mere afslappet og varm i kroppen. Nogle patienter kan føle sig kortvarigt en smule træt, hvilket er helt normalt og skyldes akupunkturens påvirkning på nervesystemet. Hvis du reagere kraftigt på behandlingen, skal du tage den med ro samme dag, og lade behandlingen gøre sin virkning. Det anbefales således heller ikke, at dyrke hård fysisk sportsaktivitet samme dag, som man har modtaget behandling.
 

HVORNÅR KAN FORVENTES EFFEKT AF BEHANDLINGEN?

I mange tilfælde vil der mærkes en effekt efter første behandling. Der vil være lokal smerte reduktion, og muskler og led vil være mere bevægelige. Hvis det er en lidelse, der har stået på i længere tid, bør forventes en forsinket behandlingseffekt som først mærkes efter et par behandlinger. Der må som en hovedregel accepteres 3-5 behandlinger før man har en fornemmelse af, om behandlingen kommer til at virke. Inden for denne periode skal være sket en mærkbar ændring i din tilstand. Hvis effekten er tilfredsstillende, er det værd at fortsætte. I modsat fald vil behandlingen opgives, og der tilbydes andre behandlingstiltag eller diagnosen må revideres.
 
 

ER DER BIVIRKNINGER ELLER MENNESKER DER IKKE MÅ MODTAGE AKUPUNKTUR?

Der ses yderst sjældent bivirkninger ved akupunktur. Hvis det sker er det i reglen f.eks. harmløse overfladiske små blå mærker, hvor nålen har siddet, som forsvinder efter nogle få dage. De positive bivirkninger kan være fornemmelse af træthed, afslappethed eller varme i kroppen.
 
 

HVILKEN TYPE NÅLE ANVENDES?

Typisk anvendes tynde sterile engangsnåle af bedste kvalitet, som benyttes af praktiserende læger og tandlæger. Nålene har typisk en længde på mellem 12 mm til 70 mm. Således benyttes hyppigst 12-30 mm nåle i ansigt og øvrige krop, men i balderegionen anvendes ofte 50-70 mm nåle pga. den store muskelfylde. Alle nåle er uden silikone eller andet indstikshjælpemidler, der kan aflejre sig i kroppen.

KILDER

Akupunkturbehandlings effekt ved lidelser i bevægeapparatet af Overlæge Palle Rosted. Ugeskrift for Læger 2005.
 
Anvendelse af stimulationsbehandling i smertebehandlingen af Overlæge Palle Rosted og Overlæge Claus Andersen. Viden og Praksis maj 2006.
 

Akupunktur efter 35 år, hvor langt er vi kommet? Af Palle Rosted. Månedsskrift Praktiserende Lægegerning, august 2007

Klik www.akupunkturnyt.dk. Læs om akupunktur på en videnskabelig baggrund, diverse nyheder, undersøgelser og cases.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at gå videre på hjemmesiden accepterer du disse cookies.  Læs mere