Den første konsultation

Ved første besøg optages din journal. Optagelsen af din sygehistorie og gennemførelsen af den kiropraktiske undersøgelse danner baggrund for at stille en korrekt diagnose. Dette er vigtig for at kunne tilrettelægge et effektivt og individuelt sammenhængende behandlingsforløb. Den 1. konsultation danner endvidere et overblik over, om der er behov for yderligere udredning som for eksempel røntgenundersøgelse af dine knogler og led, eller ultralydsscanning af dine muskler, ledbånd eller slimsække. I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at være i dialog med læge eller fysioterapeut for at optimere dit behandlingsforløb yderligere.

Optagelse af din sygehistorie

Til at starte med spørges ud om problemets opståen og udvikling. Du vil blive bedt om at beskrive din tilstand, hvilke forventninger du har til behandlingen, hvor din smerte er lokaliseret, om der er udstrålende gener til f.eks. arme eller ben, og hvor længe det har stået på samt hvilken årsag du selv mener, er skyld i din sygdom. Forværrende og lindrende aktiviteter, døgnvariationer samt smertens karakter, vil der også blive stillet uddybende spørgsmål til. Din generelle sundhedstilstand vil blive vurderet sammen med eventuelt medicinforbrug. Udspringer dit problem fra sportsaktiviteter eller arbejdsforhold er dette også nødvendigt at få belyst med henblik på iværksættelse af forebyggende tiltag. 

Under den kiropraktiske undersøgelse vil følgende punkter blive gennemgået

Inspektion

Her sker en observation og vurdering af din tilstand ved at beskrive f.eks. din fodstilling, kropsholdning, ryggens kurver samt ben og skuldres stilling. Denne holdningsanalyse er et redskab til at vurdere om du er disponeret til bestemte problemer, og hvordan du kan forebygge i fremtiden.

Funktionsundersøgelsen

Her vil du blive bedt om at bevæge involverede kropsdele, for at beskrive hvilke bevægelser og kropstillinger, der fremprovokerer dine smerter. Gennem disse tests og bevægelser undersøges dine leds bevægelighed og musklernes tilstand og funktion. Formålet er præcist at afgrænse hvilke muskler, led og sener, der er involveret i dit problem. Denne del af undersøgelsen indkredser således problemet.

Palpation

Her udføres en mere specifik og dybdegående udredning. Med fingrene undersøges eventuelle hævelser og temperaturforskelle. De involverede områder gennemgås, for at beskrive i hvilken retninger og hvornår bestemte led og muskler giver smerter. Der vil særligt blive bemærket, hvis der er enten indskrænket eller forøget bevægelighed, hvilket danner grundlag for anvendelse af kiropraktisk behandling.

Neurologisk undersøgelse

Benyttes ved mistanke om alvorlige smertetilstande, hvor der er tryk på nerver som f.eks. ved diskusprolaps, hvor symptomerne ofte er af udstrålende karakter til arme eller ben. Det er altså en vigtig undersøgelse til at fastslå om du har en nerve i klemme i f.eks. nakke eller ryg. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i specifikke kraft og muskeltests, følesanser på huden og reflekser. Supplerende kan screening af kranienervefunktioner eller særlige svimmelhedstests tages i brug.

Supplerende undersøgelser

Kan være blodtryksmåling på grund af mistanke om forhøjet blodtryk. Hvis det vurderes nødvendigt vil egen læge blive kontaktet for videre udredning f.eks. blodprøvetagning, ordinering af smertestillende medicin eller henvisning til speciallæge eller sygehus.

Anden konsultation

Her følges op på undersøgelsesresultaterne der blev fundet tidligere. Oplysningerne fra tests og undersøgelser fremlægges og gennemgås, så du samlet får et overblik over din tilstand. Hvis der er foretaget røntgen undersøgelse eller ultralydsscanning vil disse billeder blive gennemgået og relevante fund fremhævet, således at du får en dybere forståelse for dit problems omfang. Det kan også have været nødvendigt, at indhente tidligere informationer om din tilstand andre steder f.eks. fra sygehus, egen læge, fysioterapeut eller MR scanning. Ud fra denne status sættes en diagnose på dine symptomer og foreløbige prognose fremlanges. Fremtidige forventning og hvilke behandlingstiltag, der er mulige vil blive beskrevet. 

Når du har fået klarhed over din situation iværksættes behandlingen.

Opfølgende konsultationer

Der er flere faktorer der spiller ind, når det skal forudsiges hvor mange behandlinger, der er nødvendig at gennemfører. Det har en væsentlig betydning hvor længe din tilstand har stået på, og om du tidligere har haft lignende tilfælde. Alder, rygning og almene fysiske ressourcer har også en betydning. Endvidere skal afklares om du har særlige anlæg, der disponere til din tilstand. 

Når behandlingen har reduceret smerterne betydeligt, er det meget vigtigt at fortsætte behandlingen for at stabiliserer din tilstand. Herved nedsættes risikoen for tilbagefald nemlig væsentlig. I forlængelse af behandlingsforløbet tilbydes derfor også et genoptræningsprogram, der kan forhindre fremtidige episoder.

Individuelle faktorer afspejler således dit behandlingsforløb, og hvornår du afsluttes som patient.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at gå videre på hjemmesiden accepterer du disse cookies.  Læs mere