Fysioterapi

RygCenter Hillerød har specialiseret sig i undersøgelse og behandling af nakke, ryg og skulderlidelser. Derfor er vi et team af kiropraktorer og fysioterapeut, som tilsammen kan tilbyde et sammenhængende behandlingsforløb af høj kvalitet. Hermed forenes hver vores faglige ressourcer, og sikrer en kompetent indsats.


Fysioterapi tilbydes som selvstændig behandling eller tværfagligt i samarbejde med kiropraktor. I begge tilfælde fungerer fysioterapeuten som din kontaktperson og tovholder.
Der afholdes ugentlige tværfaglige møder mellem kiropraktor og fysioterapeut, for at sikre at behandling af klinikkens patienter forløber planmæssigt og løbende optimeres.
Kiropraktoren kan bidrage ved at gennemgå og vurdere resultater af eventuelle tidligere røntgen billeder eller MR scanning. Samlet set kan dette tilføre et mere målrettet og fokuseret behandlingsforløb der er diagnosespecifik. Hvis der findes indikation for dette kan kiropraktoren endvidere foretage røntgenundersøgelse af led eller ultralydsscanning af muskel og seneforhold.

Den fysioterapeutiske undersøgelse består af en vurdering af muskler og leds funktion, styrke og smidighed. Behandlingen kan være forskellige manuelle teknikker og/eller iværksættelse af øvelser og træning. Der udarbejdes en målsætning for behandlingen, der tager udgangspunkt i nuværende tilstand, og en handlingsplan for hvorledes denne kan gennemføres med bedst muligt resultat

        * Fysioterapeutisk funktionsundersøgelse
        * Vurdering og testning af muskelstyrke og smidighed
        * Vurdering af leddenes bevægelighed

Du kan henvises via egen læge eller selv tage direkte kontakt til klinikken. Du behøver således IKKE en lægehenvisning ved opstart hos fysioterapeut her på klinikken. Din egen læge kontaktes ved behov, og med dit samtykke orienteres denne om dit forløb.

TRÆNING

Træning er aktiv behandling, og er en vigtig del af det samlede behandlingsforløb. Især hvis du oplever f.eks. tilbagevendende ryg- eller nakkeproblemer eller har haft et alvorligt tilfælde som f.eks. diskusprolaps eller whiplash.

        * Lær hvordan du træner korrekt, uden risiko for overbelastning og fejltræning
        * Få tilpasset træningen efter netop dit behov, så du får mest ud af dine anstrengelser.
        * Løbende kontrol og justering af program, således at optimal fremgang sikres.
        * Ved hjemmeøvelser tilbydes opfølgende kontrol så de gennemføres, og du når din
           målsætning.

FYSIOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSTILBUD

        * Tovholder under dit behandlingsforløb
        * Målrettet fysioterapeutisk massage
        * Tilrettelægger, justerer og optimerer individuel træning
        * Underviser og varetager holdtræning
 

FYSIOTERAPI ER HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Det kræver ofte ændringer af din livsstil, at forhindre dine problemer opstår igen. Både på arbejde og hjemme må du forsøge at afprøve og ændre de uhensigtsmæssige måder du bruger dig selv på. I tæt dialog med fysioterapeuten vil du blive vejledt og modtage information om hvilke forebyggelse, der skal iværksættes.
RygCenter Hillerød har udviklet specielle målrettede behandlingstilbud, der henvender sig til særligt udsatte lidelser:

        * Whiplash
        * Tilbagevendende og langvarige ryg- eller nakke problemer

Disse områder har hver deres fane med beskrivelse her på hjemmesiden.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at gå videre på hjemmesiden accepterer du disse cookies.  Læs mere