Klinikken

Om RygCenter Hillerød

RygCenter Hillerød kiropraktiske klinik blev etableret i marts 2007 af kiropraktorerne Rikke Knudsen og Lars Østergaard. Det er en moderne og nyistandsat klinik på 200 kvadratmeter, der er indrettet med fire behandlingsrum, røntgenafdeling samt ultralydsscanner.

Det tilstræbes således at leve op til de kvalitetskrav, som Sundhedsstyrelsen og Dansk Kiropraktor Forening stiller til en moderne klinik. Klinikken er bevidst placeret i et lægehus med fem praktiserende læger og speciallæge. Den er centralt beliggende i Hillerød med egen gratis parkering bagved bygningen, og kun få hundrede meter fra Hillerød Station, hvor der er busforbindelser fra hele oplandet.

Der er ansat to kiropraktorer, massør og to sekretærer, for at forbedre klinikkens tværfaglige kvaliteter ansættes en fysioterapeut i nærmere fremtid. Klinikken tilstræber at anvende en kombination af evidensbaserede og erfaringsbaserede behandlingsmetoder.

Behandlingsforløb kvalitetssikres gennem diagnostiske redskaber som digitalt røntgen og ultralydsscanning for at optimere patientforløbet.

Forebyggende tilbydes individuel specialtræning i form af stabilitetstræning af ryg og dynamisk træning af nakke i nakketræningsmaskine. Forebyggende aktiviteter er endvidere udbygget med tæt samarbejde med lokalt fitnesscenter.

Klinikken tilstræber at efterleve kravet om en høj og samvittighedsfuld behandlingsmoral. Der programlægges således ikke lange og uhensigtsmæssige behandlingsforløb eller meget korte behandlingskonsultationer. Patienterne behandles og afsluttes således efter individuelle hensyn.

Klinikken følger retningslinierne for priser vedtaget mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening.

Evidensbaseret kiropraktor praksis

Hvad er evidensbaseret praksis?
Klinikken tilstræber at udføre evidensbaseret behandlingsformer. Rent praktisk betyder det, at der tilbydes de behandlingsmetoder, der med størst sandsynlighed kan afhjælpe dit problem. Evidensbaseret kiropraktor praksis er derfor udtryk for, at behandlingen har en vis kvalitet, og repræsenterer metoder som Sundhedsstyrelsen og Dansk Kiropraktor Forening anbefaler som værende mest effektive og pålidelige.

Vi deltager løbende i efteruddannelse.
Gennem efteruddannelse udvikles klinikkens behandlingstilbud. Klinikkens behandlingskoncept gennemgår herved en udvikling, der bygger på ny viden og forskning. Således bliver den nye viden omsat i praksis til glæde og gavn for dig som patient, og sikrer at behandlingen løbende er den bedst tilgængelige og mest effektive.

Undersøgelsesudstyr kvalitetssikrer vores behandlingstilbud.
Kvaliteten af klinikkens ydelser er væsentlig. Derfor prioriterer vi at kvalitetssikre og udvikle vores undersøgelsesmetoder og behandlingstilbud mest muligt. Vi kan tilbyde, at kvalitetssikre behandlingen ved brug af diagnostiske redskaber som digitalt røntgen og ultralydsscanning.

 

Synlighed for patienter og samarbejdspartnere.
Vi ønsker at nedbryde fordomme og barrierer for at integrere kiropraktik i sundhedsvæsnet. Gennem initiativer, der signalerer visioner om tværfaglighed, håber vi at kunne øge berøringsfladen til andre sundhedsprofessioner. Vores middel er større synlighed, så offentligheden får mere tilgængelig viden om, hvad der sker hos en kiropraktor. Jo mere kendt klinikkens tilbud er, desto mere gennemskueligt er det at indgå i tværfaglige samarbejder. Der opbygges herved voksende tillid omkring vores patienthåndtering.

Etik
Klinikken tilstræber at efterleve kravet om en høj og samvittighedsfuld behandlingsmoral. Dette indebærer at vi tager vores faglige ansvar alvorligt, og ikke udnytter vores position som behandlere. Der programlægges således ikke lange og uhensigtsmæssige behandlingsforløb eller meget korte behandlingskonsultationer. Patienterne afsluttes derfor efter individuelle hensyn.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at gå videre på hjemmesiden accepterer du disse cookies.  Læs mere