Patientinformation

Håndtering af personfølsomme data

Journalisering er et lovkrav for at vi kan tilbyde behandling, hvorfor vi her på klinikken opbevarer dine personfølsomme data og helbredsoplysninger. Vi behandler og opbevarer kun oplysninger som er af betydning og relevante for dit behandlingsforløb. Person-og helbredsoplysninger opbevares kun så længe lovgivningen kræver det og opbevares aflåst i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning. Vi videregiver ikke personoplysninger til f.eks. praktiserende læge, sygehus eller forsikringsselskaber, medmindre du har givet os samtykke til det. Ligeledes indsamler vi kun de oplysninger du selv giver os, sender til os eller giver samtykke til vi må indhente.

Krav om indsigt og klagemuligheder

Som patient har du altid ret til at få indsigt i din journal og få en kopi. Vi fremsender journaler og epikriser til din egen læge eller anden relevant behandler, hvis der er behov for at videregive oplysninger om din behandling hos os, såfremt du har givet os samtykke. Når du modtager behandling hos en autoriseret behandler (f.eks. læge, kiropraktor eller fysioterapeut) er du berettiget behandling af eventuelle klager eller erstatningskrav. Ønsker du at klage over en behandling, skal du henvende dig hos Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk og ønsker du at søge om erstatning skal du rette henvendelse til Patienterstatningen på https://pebl.dk/. Sker der en utilsigtet hændelse i forbindelse med din behandling i klinikken, er vi ansvarlige for at indberette dette hos Styrelsen for Patientsikkerhed samt at informere dig om dine muligheder for indberetning på www.dpsd.dk. Du er altid velkommen til at henvende dig hos sekretæren eller din behandler ved spørgsmål eller hjælp til en klage.

Patientinformation

Håndtering af personfølsomme data

Journalisering er et lovkrav for at vi kan tilbyde behandling, hvorfor vi her på klinikken opbevarer dine personfølsomme data og helbredsoplysninger. Vi behandler og opbevarer kun oplysninger som er af betydning og relevante for dit behandlingsforløb. Person-og helbredsoplysninger opbevares kun så længe lovgivningen kræver det og opbevares aflåst i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning. Vi videregiver ikke personoplysninger til f.eks. praktiserende læge, sygehus eller forsikringsselskaber, medmindre du har givet os samtykke til det. Ligeledes indsamler vi kun de oplysninger du selv giver os, sender til os eller giver samtykke til vi må indhente.

Krav om indsigt og klagemuligheder

Som patient har du altid ret til at få indsigt i din journal og få en kopi. Vi fremsender journaler og epikriser til din egen læge eller anden relevant behandler, hvis der er behov for at videregive oplysninger om din behandling hos os, såfremt du har givet os samtykke. Når du modtager behandling hos en autoriseret behandler (f.eks. læge, kiropraktor eller fysioterapeut) er du berettiget behandling af eventuelle klager eller erstatningskrav. Ønsker du at klage over en behandling, skal du henvende dig hos Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk og ønsker du at søge om erstatning skal du rette henvendelse til Patienterstatningen på https://pebl.dk/. Sker der en utilsigtet hændelse i forbindelse med din behandling i klinikken, er vi ansvarlige for at indberette dette hos Styrelsen for Patientsikkerhed samt at informere dig om dine muligheder for indberetning på www.dpsd.dk. Du er altid velkommen til at henvende dig hos sekretæren eller din behandler ved spørgsmål eller hjælp til en klage.

Book en tid i dag

Vi bestræber os efter, at kunne sikre dig en tid på dagen du ringer.. 

Book en tid i dag

Vi bestræber os efter, at kunne tilbyde dig en tid på dagen du ringer..