Erfaringen er forskellen

Kiropraktik

I Hillerød RygCenter & Idrætsklinik har vi over 20 års erfaring, og mere end 200.000 kiropraktiske behandlinger.

Lars Østergaard Hillerød Rygcenter & Idrætsklinik

Kiropraktik

Lars Østergaard - Hillerød Rygcenter & Idrætsklinik

I Hillerød RygCenter & Idrætsklinik har vi over 20 års erfaring, og mere end 250.000 kiropraktiske behandlinger.

Kiropraktik

Kiropraktik hos Hillerød Rygcenter & Idrætsklinik

Hvad er en kiropraktor?

Som kiropraktor er man specialist i diagnosticering, behandling og forebyggelse af forstyrrelser i kroppens led og muskler samt deres påvirkning af nervesystemet. En kiropraktor har en helt speciel uddannelse, som gør det muligt at behandle led og muskler ved hjælp af særlige håndgreb. Formålet er at genskabe bedst mulig bevægelighed i leddene og omkring liggende muskulaturs funktion. 

Hvordan kan en kiropraktor hjælpe mig?

Udover hold i nakken- og ryggen behandler kiropraktoren for en lang række mere eller mindre specifikke smerter, skader mm.. 


 • ​Muskel og led lidelser: Både akutte- og kronisk lidelser, i hele kroppen.
 • ​Kæbeledssmerter: Ses hyppigt i kombination med stress, træthed eller spændingshovedpiner.
 • Nakkesmerter: Akut hold i nakken, piskesmæld eller gener ved slidgigt.
 • Skuldresmerter: Behandlingen er glimrende til at bryde den ”onde” smertecirkel, der ofte er med til at fastholde problemets tilstand.
 • Migræner:  Hos de fleste patienter kan hyppigheden af anfald og sværhedsgraden reduceres væsentligt.
 • Albuesmerter: f.eks. tennisalbue eller golfalbue har god effekt af kiropraktisk manipulation i kombination med bløddelsbehandling af omkring liggende muskeltilhæftninger.
 • Håndledsmerter: Behandlingen kan effektivt smertelindre og genskabe nedsat bevægelse af håndleddet.
 • Rygsmerter: Kiropraktisk manipulation er yderst effektivt til smertelindring og genskabe normal bevægelighed af rygsøjlens led.
 • Hoftesmerter: Lokale hoftesmerter eller lyskensmerter i relation til f.eks. sport kan afhjælpes ved at genskabe normal bevægelighed.
 • Knæsmerter: Kan smertelindres ved mobiliserende teknikker. Alvorligere lidelser af korsbånd eller slidgigt skal udelukkes.
 • Ankelsmerter: F.eks. sportsskader som forstuvning og lokale hævelser er kiropraktisk manipulation effektiv behandling.
 • Fodproblemer: Udover forfodsproblemer og hælspore kan afhjælpes, vil mobiliserende og kiropraktiske teknikker kunne løsne og korrigere fejlstillinger af fodens mange små ledforbindelser.

 • ​Muskel og led lidelser: Både akutte- og kronisk lidelser, i hele kroppen.
 • ​Kæbeledssmerter: Ses hyppigt i kombination med stress, træthed eller spændingshovedpiner.
 • Nakkesmerter: Akut hold i nakken, piskesmæld eller gener ved slidgigt.
 • Skuldresmerter: Behandlingen er glimrende til at bryde den ”onde” smertecirkel, der ofte er med til at fastholde problemets tilstand.
 • Migræner:  Hos de fleste patienter kan hyppigheden af anfald og sværhedsgraden reduceres væsentligt.
 • Albuesmerter: f.eks. tennisalbue eller golfalbue har god effekt af kiropraktisk manipulation i kombination med bløddelsbehandling af omkring liggende muskeltilhæftninger.
 • Håndledsmerter: Behandlingen kan effektivt smertelindre og genskabe nedsat bevægelse af håndleddet.
 • Rygsmerter: Kiropraktisk manipulation er yderst effektivt til smertelindring og genskabe normal bevægelighed af rygsøjlens led.
 • Hoftesmerter: Lokale hoftesmerter eller lyskensmerter i relation til f.eks. sport kan afhjælpes ved at genskabe normal bevægelighed.
 • Knæsmerter: Kan smertelindres ved mobiliserende teknikker. Alvorligere lidelser af korsbånd eller slidgigt skal udelukkes.
 • Ankelsmerter: F.eks. sportsskader som forstuvning og lokale hævelser er kiropraktisk manipulation effektiv behandling.
 • Fodproblemer: Udover forfodsproblemer og hælspore kan afhjælpes, 
  vil mobiliserende og kiropraktiske teknikker kunne løsne og korrigere fejlstillinger af fodens mange små ledforbindelser.

Sådan behandler vi vores patienter - Kroppen som en helhed

Klinikkens behandlingsstrategi bygger på princippet om, at kroppen fungerer som en samlet helhed. Man kan ikke skille kroppens forskellige dele fra hinanden.

Et velfungerende muskel- og skeletsystemet er afhængigt af nervesystemet.
Som kiropraktor bruger vi ikke medikamenter, og vores vigtigste redskab er derfor vores hænder. Med hænderne findes, tolkes og behandles tab af bevægelse i muskler og led.

Fordi kroppens led, muskler og nervesystem arbejder tæt sammen, vil et problem som opstår et sted, snart volde problemer andre steder. Generne spreder sig langsomt gennem kroppen pga. kompensation. Kroppen prøver hele tiden at udjævne og fordele, og derved overføres belastningerne fra f.eks. et smertefuldt led til omkring liggende muskulatur.

Til at starte med vil denne kædereaktion mærkes lokalt, for herefter at bredde sig til andre områder af kroppen. Derfor har vi udviklet undersøgelsesrutiner, der arbejder med smertens årsag i stedet for at kun behandle selve det symptom patienten kommer med. Erfaringen har vist os, at denne fremgangsmåde giver en holdbar behandlingseffekt, der forebygger imod fremtidige tilbagefald.

Kiropraktik

Hvad er en kiropraktor?

Som kiropraktor er man specialist i diagnosticering, behandling og forebyggelse af forstyrrelser i kroppens led og muskler samt deres påvirkning af nervesystemet. En kiropraktor har en helt speciel uddannelse, som gør det muligt at behandle led og muskler ved hjælp af særlige håndgreb. Formålet er at genskabe bedst mulig bevægelighed i leddene og omkring liggende muskulaturs funktion. 

Hvordan kan en kiropraktor hjælpe mig?

Udover hold i nakken- og ryggen behandler kiropraktoren for en lang række mere eller mindre specifikke smerter, skader mm.. 


 • ​Muskel og led lidelser: Både akutte- og kronisk lidelser, i hele kroppen.
 • ​Kæbeledssmerter: Ses hyppigt i kombination med stress, træthed eller spændingshovedpiner.
 • Nakkesmerter: Akut hold i nakken, piskesmæld eller gener ved slidgigt.
 • Skuldresmerter: Behandlingen er glimrende til at bryde den ”onde” smertecirkel, der ofte er med til at fastholde problemets tilstand.
 • Migræner:  Hos de fleste patienter kan hyppigheden af anfald og sværhedsgraden reduceres væsentligt.
 • Albuesmerter: f.eks. tennisalbue eller golfalbue har god effekt af kiropraktisk manipulation i kombination med bløddelsbehandling af omkring liggende muskeltilhæftninger.
 • Håndledsmerter: Behandlingen kan effektivt smertelindre og genskabe nedsat bevægelse af håndleddet.
 • Rygsmerter: Kiropraktisk manipulation er yderst effektivt til smertelindring og genskabe normal bevægelighed af rygsøjlens led.
 • Hoftesmerter: Lokale hoftesmerter eller lyskensmerter i relation til f.eks. sport kan afhjælpes ved at genskabe normal bevægelighed.
 • Knæsmerter: Kan smertelindres ved mobiliserende teknikker. Alvorligere lidelser af korsbånd eller slidgigt skal udelukkes.
 • Ankelsmerter: F.eks. sportsskader som forstuvning og lokale hævelser er kiropraktisk manipulation effektiv behandling.
 • Fodproblemer: Udover forfodsproblemer og hælspore kan afhjælpes, 
  vil mobiliserende og kiropraktiske teknikker kunne løsne og korrigere fejlstillinger af fodens mange små ledforbindelser.

Sådan behandler vi vores patienter - Kroppen som en helhed

Klinikkens behandlingsstrategi bygger på princippet om, at kroppen fungerer som en samlet helhed. Man kan ikke skille kroppens forskellige dele fra hinanden.

Et velfungerende muskel- og skeletsystemet er afhængigt af nervesystemet.
Som kiropraktor bruger vi ikke medikamenter, og vores vigtigste redskab er derfor vores hænder. Med hænderne findes, tolkes og behandles tab af bevægelse i muskler og led.

Fordi kroppens led, muskler og nervesystem arbejder tæt sammen, vil et problem som opstår et sted, snart volde problemer andre steder. Generne spreder sig langsomt gennem kroppen pga. kompensation. Kroppen prøver hele tiden at udjævne og fordele, og derved overføres belastningerne fra f.eks. et smertefuldt led til omkring liggende muskulatur.

Til at starte med vil denne kædereaktion mærkes lokalt, for herefter at bredde sig til andre områder af kroppen. Derfor har vi udviklet undersøgelsesrutiner, der arbejder med smertens årsag i stedet for at kun behandle selve det symptom patienten kommer med. Erfaringen har vist os, at denne fremgangsmåde giver en holdbar behandlingseffekt, der forebygger imod fremtidige tilbagefald.

6 Hurtige Om Kiropraktik

Hvad er det der siger "knæk" ?

Inde i leddene findes en ledvæske, der flyder rundt i ledhulen. I denne væske findes små bobler af gasser som ilt og kuldioxid. Når et leds overflader bevæges i forhold til hinanden ændres trykforskellene i leddet. De små bobler ”klapper” således sammen inde i ledvæsken, og der fremkommer en klik eller ”knæk” lyd.

Gør det ondt at blive behandlet?

Nej, den kiropraktiske behandling er for det meste skånsom og smertefri. Også selvom man kan både høre og mærke når et led behandles kiropraktisk. Lyden der fremkommer under behandlingen, er altså ikke ensbetydende med behandlingen er smertefuld. 

Hvor hurtigt mærker man effekten af behandlingen?

I mange tilfælde vil der mærkes en effekt efter første behandling. Der vil være lokal smerte reduktion, og muskler og led vil være mere bevægelige. Hvis det er en lidelse, der har stået på i længere tid, bør forventes en forsinket behandlingseffekt som først mærkes efter et par behandlinger. 

Kan man få løse led af gentagne behandlinger?

Nej, det er der intet, der tyder på. Tværtimod vil den genetableret normale bevægelighed omkring leddet skabe bedre blodcirkulation og mindre stivhed. Herved skulle man mene, at der er mindre risiko for lokal overbelastning af led og muskler, og på længere sigt reduceres muligheden for dannelse af slidgigt. Flere videnskabelige undersøgelser har påvist, at led med dårlig funktion kan forøge risikoen slidgigt.

Er der nogen der ikke må behandles kiropraktisk?

Det korte svar er nej. Der findes mange forskellige kiropraktiske behandlingsteknikker. Nogle teknikker er mere dybdegående, mens andre er blide og nænsomme metoder. Derfor kan både mere ”skrøbelige” ældre og følsomme spædbørn tages i behandling. Derudover tages der selvfølgeligt særlige hensyn til patienter med knogleskørhed og brud på nærliggende led.

Kan hypermobile personer behandles?

Ja, det er en udbredt misforståelse, at kiropraktisk behandling ikke må udføres på hypermobile personer. Tværtimod har denne gruppe hyppigt smerter fra deres led og muskler, der har en meget gavnlig effekt af led og muskelbehandling. På klinikken ser vi mange hypermobile af samme årsag. 

Book en tid i dag

Vi bestræber os efter, at kunne sikre dig en tid på dagen du ringer.. 

Vi er din kiropraktor i Hillerød, book en tid i dag

Vi bestræber os efter, at kunne tilbyde dig en tid på dagen du ringer..